Potkua Etelä-Suomen matkailuun – tuloksia yhteistyöstä

Kaksivuotinen TouNet-hanke kokosi Etelä-Suomen matkailutoimijat yhteen kehittämään alueen matkailua. Kahdessa vuodessa 1,5 miljoonan euron hanke on kouluttanut matkailutoimijoita lukuisissa teemoissa sekä parantanut alueen yhteistyötä.

tounet_9107

Radisson Blu Seasidessa järjestetyssä seminaarissa tuotiin esiin hankkeen tulokset. Päivän aikana käytiin läpi matkailuyhteistyön etuja sekä pohdittiin verkkomyynnin ja -palveluiden merkitystä, myös matkailuneuvonnan osalta. Lisäksi kuultiin kansainvälisten matkailumarkkinoiden toimista ja mahdollisuuksista.

Matkailu tuo €uroja

TouNet-hankkeen projektipäällikkö Karoliina Korpela Uudenmaan liitosta kiitteli toimijoita aktiivisuudesta. ”Erilaisiin valmennuksiin ja toimintaan on osallistunut kaikkiaan noin 500 yritystä ja organisaatiota”, avasi Korpela.

tounet_9110Uudenmaan liiton aluekehitysjohtaja Juha Eskelinen korosti matkailun merkitystä niin Suomen kansantaloudelle kuin Etelä-Suomellekin.

”Matkailun arvon kohottaminen ja nostaminen kansallisesti ja alueellisesti on tärkeä asia, sillä matkailua on pidetty monesti toisarvoisena elinkeinona. On tärkeää koota pieniä ja isoja toimijoita yhteen.” Eskelinen kertasi myös hankkeen tuloksia ja totesi että, Tounet-hankkeen tulokset ja toimintamallit jäävät elämään hankkeen jälkeenkin.

tounet_9118

Hankkeessa toteutetun Uudenmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen koordinoinut lehtori Eva Holmberg Haaga-Helia AMK:sta esitteli tärkeimmät selvityksen tulokset.

”Uudenmaan alueen välitön matkailutulo oli vuonna 2013 2,2 miljardia euroa. Samana vuonna on maakunnassa arvioitu vierailleen 16 miljoonaa päivämatkailijaa Uudenmaan alueella.”, kertoi Holmberg. Katso Evan esitys
Tutustu selvitykseen

Matkailuyhteistyötä kuntarajoista riippumatta

Katso introvideo aiheesta 4:02min

”Tänä päivänä matkailussa pääbrändinä ei toimi maa, vaan kaupunki tai alue. Matkailija ei myöskään katso kuntarajoja, joten yhteistyötä tulee tehdä enemmän. Alueellisia yhteistyöliittoutumia tai -organisaatioita on syntynyt Etelä-Suomenkin matkailun toimialalle viime vuosina useita,” esitti Jukka Punamäki, joka toimi hankkeessa Länsi-Uudenmaan matkailukoordinaattorina ja nykyisin hankekoordinaattorina Länsi-Uudenmaan LUMO Matkailu Oy:ssa.

tounet_9124

”Länsi-Uudellamaalla on hankkeen aikana hyväksytty seitsemän kunnan yhteinen matkailustrategia ja käynnistetty alueen yhteisen markkinointi- ja myynti organisaatio Länsi-Uudenmaan LUMO Matkailu Oy:n toiminta”, kertasi Punamäki tärkeimpiä tuloksia. Katso Jukan esitys

tounet_9132

Uudenmaan liiton matkailun erityisasiantuntija Tarja Koistinen esitteli hankkeessa perustetun Etelä-Suomen Tourism Roundtablen toimintaa ja totesi, että tärkeimmiksi koetut aiheet koskevat kansainvälistä markkinointiyhteistyötä, matkailun edunvalvontaa sekä alueen yhteisistä matkailullisista asioista keskustelemisen.
”Roundtable tulee jatkamaan säännöllisiä tapaamisia hankkeen jälkeenkin. Seuraava tapaaminen on sovittu jo marraskuulle.”, kertoi Koistinen. Katso Tarjan esitys

Matkailuneuvontaa kuntarajoista riippumatta

Katso introvideo aiheesta 3:09min

Matkailun neuvontapalveluihin Etelä-Suomessa on luotu yhteinen konsepti, jonka myötä syntyi mm. seudullisen matkailuneuvonnan kehittämisen tiekartta konkreettisine askeleineen. Konseptissa on huomioitu asiakaslähtöisyys, kuntien pienenevät resurssit sekä digitaalinen palveluympäristö ja pyritty yhteistyön lisäämiseen kuntien välillä. Konseptin myötä monissa alueen matkailuneuvonnoissa otettiin käyttöön chat-palvelu.

tounet_9143

”Chat -palvelu on koettu hyödyllisenä lisänä asiakaspalvelua ja kaikki pilotissa mukana olleista matkailuneuvonnoista jatkavat chat-palvelun käyttöä hankkeen jälkeenkin”, iloitsi palvelukoordinaattori Terhi Hakkarainen Uudenmaan liitosta. Katso Terhin esitys

Tulevaisuuden myynti ja markkinointi verkossa

Katso introvideo aiheesta

Alueen matkailuyrittäjiä on aktivoitu määrätietoisesti viemään tuotteitaan verkkoon myyntiin ja löytämään juuri heille sopivat myynti- ja jakelukanavat tai verkkokaupparatkaisut.

tounet_9161

”Keskimääräisesti sähköisten jakelukanavien osaaminen, tuotteistus, hinnoittelu ja valinta ovat alueella heikkoa”, kertoi Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Kirsi Mikkola, joka toteutti monet hankkeen järjestämistä valmennuksista sekä hankkeessa julkaistun Verkkokauppa oppaan matkailuyrittäjälle. ”Kehittämiskysymykset liittyivät hakukonelöydettävyyteen kohdemarkkinoilla, omien kotisivujen kehittämiseen sekä verkostomaisen toiminnan toteuttamiseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen”, kertasi Mikkola valmennuksessa esiin nousseita tarpeita. Katso Kirsin esitys

tounet_9175

Hankkeessa selvitettiin uusia tapoja parantaa alueen matkailutuotteiden myyntiä ja näkyvyyttä verkossa tulevaisuudessa.

”Kahdessa Tounet-hankkeessa toteutetussa selvityksessä on noussut yhtenä ratkaisu vaihtoehtona yhteisen matkailuhaun kehittäminen”, kertoi hakuasiantuntija Ivar Ekman Solita Oy:sta. ”Ratkaisu hyödyttäisi asiakkaan lisäksi myös matkailuneuvonnan asiakaspalvelijaa, kuntien matkailuorganisaatioita sekä alueen matkailuyrityksiä. Yhteisen matkailuhaun statistiikkaa voisi myös hyödyntää mm. sisällöntuotannon kehittämiseen”, jatkoi Ekman. Katso Ivarin esitys

tounet_9180

Jukka Punamäki esitteli hankkeessa toteutetun tulospohjaisen kumppanuusmallin ideaa. ”Järjestelmän hyöty on se että kaikki maksavat vain toteutuneista kaupoista ja markkinoinnista hyödyn saa se, joka tekee sen tehokkaimmin. Koko alue verkottuu yritysten mainostaessa toisiaan. Samalla alueen verkkonäkyvyys kasvaa ja houkuttelevuus lisääntyy matkailijan silmissä alueen tuotteiden tullessa paremmin esiin”. Katso Jukan esitys

Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Katso introvideo aiheesta 5:26min

Markkinointipäällikkö Kirsti Simola Lahden seutu -Lahti Region Oy:sta esitteli Venäjän markkinoille etabloituminen -osahanketta. ”Tavoitteena oli kehittää hankkeen avulla Päijät-Hämeen alueen matkailumarkkinointia ja lisätä alueen tunnettuutta Venäjän markkinoilla.”

tounet_9185

”Mukana oli 46 päijäthämäläistä yritystä tai tapahtumaa. Hankkeen aikana tavattiin eri tilaisuuksissa 143 venäläistä matkanjärjestäjän edustajaa ja 41 median edustajaa sekä toteutettiin 327 postausta VK.con/regionlahti-ryhmässä, jossa oli 2870 jäsentä”, summasi Simola hankkeen tuloksia. Katso Kirstin esitys.

tounet_9203

”Käsikalastusvideon ja markkinointikampanjan toteuttaminen oli hauskin ja mielenkiintoisin projekti KMG:n historiassa” kertoi Kim Hartman KMG mainosyhtiöstä. KMG toteutti hankkeen kanssa yhteistyössä moskovalaisille moderneille humanisteille suunnatun markkinointikampanjan, joka liittyi lentoyhtiömarkkinointiponnistukseen ja Moskova-Helsinki reitin huhtikuussa aloittanut S7 –lentoyhtiöön. Videon pitkää versiota (n. 3 min) ja lyhyttä tiiseriä on katsottu yhteensä n. 110 000 kertaa. Katso Kimin esitys Katso video

tounet_9208 (1)

”Tutkimuksessa haastatelluista kansainvälisistä vapaa-ajan matkailijoista lähes puolet ei ostanut mitään aktiviteetteja Suomen vierailunsa aikana. He olivat erittäin tyytyväisiä, mutta kaipasivat helposti ostettavia aktiviteetteja.”, kertoi Kansainvälisten vapaa-ajanmatkailijoiden tyytyväisyys aktiviteetteihin ja palveluihin -selvityksen tekijä ja MINNO-osahankkeen vetäjä lehtori Leena Grönroos Haaga-Helia AMK:sta. Katso Leenan esitys

Vastuullisuus mukaan matkailun liiketoimintaan

Katso introvideo 3:22min

”Aiemmin jakamistalous oli reppureissajien ja muiden yksilöturistien utopiaa ja valtakuntaa. Teknologian kehitys yhdistettynä talouden heikentyneeseen kasvuun on muuttanut tämän nichén merkittäväksi talouden sektoriksi”, kertoi yliopettaja Minna-Maari Harmaala Haaga-Helia AMK:sta jakamistalouden mahdollisuuksista matkailussa. Katso Minna-Maarin esitys

tounet_9212

Mistä rahaa ja kumppaneita tulevalla ohjelmakaudella?

”Digitaalinen saavutettavuus, kestävä kehitys, kulttuurimatkailu ja yhteismarkkinointi ovat olleet ja ovat edelleen monissa EU-maissa tärkeitä temaattisia kehitysteemoja matkailussa”, kertoi projektikoordinaattori Nina Järveläinen Itämeren alueella toteutetusta kyselystä, jossa selvitettiin alueen aktiivisten matkailun kehittäjätahojen kiinnostusta erilaisiin teemoihin ja yhteistyöhön.

tounet_9228

”Partnereita kansainvälisiin EU–hankkeisiin haetaan edelleen eniten henkilökohtaisista verkostoista.”, totesi Järveläinen, joka toteutti hankkeessa myös esitteen ”Rahoitusinstrumentteja Etelä-Suomen matkailun yhteishankkeisiin 2014-2020”. Katso Ninan esitys
Katso esite Rahoitusinstrumentteja Etelä-Suomen matkailun yhteishankkeisiin 2014-2020

tounet_9224

Information Officer Josefina Bjurström Central Baltic Contact -palvelusta Uudenmaan liitosta esitteli tulevan EU -rahoituskauden mahdollisuuksista Itämeren alueen eri rahoitusohjelmien osalta.
”Central Baltic –ohjelman toimintalinjat (Taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen, yhteisten varojen kestävä hyödyntäminen, saavutettavuuden parantaminen sekä Osaava ja sosiaalisesti osallistava keskisen Itämerenalue) antavat myös matkailualan toimijoille mahdollisuuksia osallistua rahoitushakuun”, kertoo Bjurström. Katso Josefinan esitys

Tulevaisuuden ajatuksia matkailusta Etelä-Suomessa

Tilaisuuden jälkeen järjestetyssä cocktail-tilaisuudessa katsottiin matkailupäättäjien ajatuksia matkailun tulevaisuudesta Etelä-Suomessa sekä nautittiin hyvästä seurasta, ruuasta ja musiikista.

Taiteilija Pive Toivonen: Matkailun tulevaisuus Etelä-Suomessa

Lisätietoja: Karoliina Korpela karoliina.korpela@uudenmaanliitto.fi 050 – 3494 164

Verkkokauppa, turvallisuus, säännökset – näitä ja muita aiheita käsiteltiin Myynti ja markkinointi verkossa! seminaarissa

 

Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto

Myynti ja markkinointi verkossa! seminaari! koosti 11.9. verkkokaupankäynnin tiiviiseen pakettiin. Paikalla oli mukana matkailussa hyödynnettäviä verkkokaupparatkaisuja ja myynnin jakelukanavia. Seminaari päätti TouNetissa tehtyjen digitaalisuuteen liittyvien toimenpiteiden sarjan, jotka projektipäällikkö Karoliina Korpela tiivisti tilaisuuden alussa.

Seminaari keräsi paikan päälle 127 osallistujaa ja live-lähetyksen kautta seminaaria seurasi 77 eri katselijaa. Lue loppuun

Myynti ja markkinointi verkossa! seminaari 11.9. – ohjelma julkaistu!

Myynti ja markkinointi verkossa

 

Live-lähetys: Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 11.9. klo 9 – 17

Seminaaria voit seurata livenä 11.9. klo 9 – 17.

Päälähetys näkyy täällä: http://www.letgee.fi/live

Track 2:set näkyvät täällä: http://www.letgee.fi/live2

Myynti ja markkinointi verkossa! Jakelukanavat ja verkkokaupparatkaisut matkailussa seminaari järjestetään 11.9. klo 8.30 – 17 Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan täältä.

Sitova ilmoittautuminen lomakkeen kautta 4.9. mennessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Lisätietoja: Terhi Hakkarainen, terhi.hakkarainen@uudenmaanliitto.fi, +358 40 7006819.

 

TouNet jatkaa matkailun pk-yritysten tukemista verkossa myymisessä vielä elo-syyskuun aikana

Matkailupalveluiden ja -tuotteiden myynnistä verkossa julkaistaan opas kesäkuun aikana. Oppaassa käsitellään mm. verkkokaupan perustamisen lähtökohtia, liiketoiminnan suunnittelua ja asiakkaita, tuotteiden vaatimuksia, logistiikkavirtojen hallintaa, lainsäädäntöä, jakelukanavia, verkkokauppaohjelmiston valintaa ja verkkokaupan suunnittelua sekä seurantaa ja tulosten mittaamista. Lue loppuun

Uudenmaan matkailun pk-yritykset janoavat konkreettista apua verkkomyynnissä

Fiskars tietoisku myynnistä

Matkailupalveluiden ja –tuotteiden myynnistä verkossa järjestettiin tietoiskuja Uudellamaalla touko-kesäkuun aikana, joissa asiantuntijana toimi Kirsi Mikkola Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:stä. Tietoiskuissa käsiteltiin yrityksen verkkokaupankäynnin aloittamista, vaihtoehtoisia tapoja myydä verkossa sekä verkkokaupan löydettävyyttä ja näkyvyyttä. Mikkolan esitys sisälsi paljon konkreettisia case-esimerkkejä erilaisista verkkomyynnin ratkaisuista ja valinnoista, joihin voi käydä tutustumassa esityksen linkeistä: Verkkokauppaan mars, mars! Lue loppuun

Kutsu: Matkailupalvelut ja –tuotteet myyntiin verkossa! Tietoiskut 20.5. – 9.6. Uudellamaalla

Kuluttajat tekevät ostoksia entistä enemmän verkossa, joten yrittäjälle verkkoon siirtyminen on yksi menestyksen edellytyksistä. Yksi yhteinen myynnin ratkaisu ei kuitenkaan ole todellisuutta – tuotteita ja palveluita on erilaisia ja verkkomyynnin ratkaisut ovat palveluntarjoajilla eri vaiheissa. Lue loppuun

Hankkeen loppuseminaari 10.6. – SIIRRETÄÄN SYYSKUULLE!

TouNet-hankkeen loppuseminaari järjestetään 10.6. klo 12-16.15 (-19) Helsingissä.

Loppuseminaarissa käsitellään hankkeen keskeisiä teemoja:
– matkailu
– saavutettavuus
– matkailuneuvonta
– matkailutuotteiden myynti / ostaminen
– yhteistyö

Seminaarin jälkeen on cocktail-tilaisuus.

Ohjelma ja ilmoittautuminen avataan huhtikuussa.

Lisätietoja:
Terhi Hakkarainen, terhi.hakkarainen@uudenmaanliitto.fi, 0407006819