KYSYMYKSET JA VASTAUKSET LIITTYEN HANKINTAAN: Matkailun sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö

Hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa 22.11.2013. http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-028907/

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
1. Kuuluuko verkkokaupan toteutus tuohon toimeksiantoon vai ainoastaan taustojen selvitys ja ehdotuksen tekeminen?
Vastaus: Verkkokaupan toteutus ei kuulu hankittavaan asiantuntijatyöhön.

2. Hanke on osa TouNet-hanketta. Onko hankkeen tulokset tulossa koko Tounet -hankkeen toimijoiden käyttöön?
Vastaus: Noudatamme rahoituspäätöksen mukaisia ohjeita (EAKR-rahoitteisia hankkeita koskevat ohjeistukset) toiminnassamme.

3. Onko hankkeeseen tehty esiselvityksiä TINNO- tai Tounet -hankkeen osalta? Jos on ovatko nämä selvitykset käytettävissä?
Vastaus: Hankkeessa ei ole tehty esiselvitystä myyntikanava tai verkkokauppa ratkaisusta. Aihetta kuitenkin sivuttiin Tulospohjainen kumppanuusmalli Uudenmaan matkailun kehittämisen tueksi -selvityksessä. Asiantuntijatyön toteuttaja tulee saamaan työnsä tueksi sekä edellä mainitun selvityksen että muistiot niistä TINNO –johtoryhmän kokouksista, joissa aiheesta on keskusteltu.

Tarjoukset 12.12 klo 23.00 mennessä.

Lisätietoja: Karoliina Korpela karoliina.korpela@culminatum.fi